Zahájení nového skautského roku (11. září 2020)

Sejdeme se na odpolední opékání na chatě na Kandláku.

Sraz: v pátek 11. září v 16:00 na chatě na Kandláku

S sebou: pití a svačinu (něco na opečení), šátek, uzlovačku, školní rozvrh hodin

V případě nepříznivého počasí se akce nekoná!

Na akci mohou přijít i nováčci, kteří mají zájem o členství v jednom z našich oddílů.