Současné složení vedení střediska Zlatá stezka Prachatice po volebním sněmu, který se konal 12.10.2019.

Středisková rada

  • vedoucí střediska:  Vladimíra Šmajclová
  • zástupkyně vedoucího střediska: Dana Ryšánková
  • volení členové střediskové rady: Marie Chlumecká
  • členové střediskové rady z titulu funkce (vedoucí oddílů): Jan Křiváček, Radim Košíček

Revizní komise

  • předseda revizní komise: Jiří Chlumecký
  • člen revizní komise: Jan Machart, Jaroslav Myšák