Schůzka oddílu Orin (18.9. 2020)

První schůzka v novém školním roce.

Schůzka se uskuteční v pátek 18.9. 2020 od 15:30 v klubovně.

Pro nováčky je níže plánek s označenou budovou, v níž se klubovny nachází.
Adresa kluboven: Kasárenská ulice č. 555 (vchod z levé strany budovy).