Oslava osvobození Prachatic (7. května 2024)

Slavnostní akt u příležitosti vzpomínkové jízdy k osvobození jihozápadních Čech


Rádi jsme přijali pozvání na oficiální oslavy osvobození města Prachatice, stejně jako v předchozích letech, a s vděčností jsme se zúčastnili této významné události.

Sešli jsme se v parku hospice a společně jsme vyrazili na náměstí. Na rozdíl od předchozích dvou let, kdy den oslav připadl na víkend, byla tentokrát patrná menší účast veřejnosti, což však částečně vyrovnala účast několika školních tříd. Počasí celé akci od rána nepřálo, ale krátce před půl třetí, kdy slavnostní akt začínal, se přece jen ustálilo a přestalo pršet.

I letos jsme měli důležitou úlohu ve společnosti zástupců Armády ČR a organizátorů vzpomínkové jízdy, a to držení čestné stráže u věnce, který umístil starosta města Prachatic, pan Ing. Jan Bauer. Slavnost byla zakončena státní hymnou a poté jsme si mohli jako odměnu dopřát sladké koláče. Od zástupkyně americké ambasády jsme obdrželi česko-americké odznáčky a samozřejmě jsme se také zúčastnili prohlídky historických vozidel, která byla vystavena na náměstí.

Poté jsme se přesunuli do Prachatického muzea, kde jsme si prohlédli výstavu o hasičích, a to jak dobrovolných, tak profesionálních, v našem okrese.

Akce se zúčastnili:
Nanuk, Ťapka, Křegr, Karel, Felix, Eda, Matěj, Dan Simi a Ble