Skautské odpoledne na Parkáně (9. září 2023)

Tradiční zábavné odpoledne pro rodiny s ukazkou skautské činnosti.

  • podsadový stan
  • opékání buřtů na ohni
  • házení míčky
  • střílení z Nerfek
  • zatloukání hřebíků
  • rukodělky
  • fotky z táborů
  • a další aktivity