Členské příspěvky 2021

Vše, co se týká platby členských příspěvků („registrace“) na rok 2021.

  • základní příspěvek 650,- Kč
  • další člen střediska ze stejné rodiny 350,- Kč
  • členové Klubu oldskautů 325,-
  • v případě, že člen nechce zasílat skautský časopis, je částka snížená o 40,-
  • v případě zájmu o členskou kartu se připlácí 25,- (https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/benefity-karta)
  • členové, kteří jsou zapojeni do STS, připlácí 200,-/každé registrované číslo

Možnosti platby členských příspěvků:

  • preferujeme platbu bankovním převodem na účet střediska 2500790773/2010, jako variabilní symbol použijte datum narození nejstaršího člena ve formátu rrmmdd, do zprávy pro příjemce uveďte Registrace 2021 a jméno člena
  • platbu je potřeba provést do 25. 1. 2020
  • alternativou je platba v hotovosti Dance nebo Civilovi na družinové schůzce