Základní kolo Závodu vlčat a světlušek Zlatá Koruna (13. – 15. května 2022)

Hlídka družiny Vlků skončila 3. ze 7 hlídek, hlídka družiny Ještěrek 5. z 9 hlídek.