Výprava do Rožmberku (24. – 27. února 2023)

Středisková výprava o jarních prázdninách

Po dlouhých 3 letech jsme opět vyrazili na střediskovou výpravu o jarních prázdninách. Tentokrát jsme si vybrali Rožmberk nad Vltavou.
Cílem našeho pobytu bylo vypátrat tajnou videonahrávku, kterou se před námi snažili skrýt nekalé živly. Nejprve jsme se cvičili v detektivní práci. Stopovali jsme hledané osoby, luštili tajné vzkazy nebo hledali části záhadné zprávy. Sami jsme také museli odhalit vraha, což nás stálo mnoho fyzického i psychického úsilí. Po večerech jsme tak hlavně odpočívali při zpívání a povídání. Kromě toho všeho jsme samozřejmě museli zajistit, aby žádný účastník výpravy nezemřel hlady ani žízní.
Naše úsilí bylo úspěšné a po řádném výcviku jsme skutečně objevili flashdisk s tajným videem. Díky němu teď už víme, na co se můžeme těšit v létě na táboře.
Poslední den výpravy jsme si pak dali malý nácvik na táborové aktivity a zkusili jsme si ze svých řad zvolit nejlepšího starostu. Jestli své předvolební sliby skutečně splní se dozvíme v létě.