Příprava na Závody vlčat a světlušek (12. dubna 2024)

Skauti a skautky si pro mladší připravili pár stanovišť s úkoly.