Zahájení schůzek ve školním roce 2019/20

Na začátku školního roku přijímáme nové členy!

tartovací schůzky oddíů našeho skautského střediska,

– 12. oddíl (smíšený) – pátek 20. září od 15:30 do 17:00 h.

– 22. oddíl (chlapecký) – úterý 17. září od 16:30 do 18:00 h.

Pro nováčky je níže plánek s označenou budovou, v níž se klubovny nachází.
Adresa kluboven: Kasárenská ulice č. 555 (vchod z levé strany budovy).

Kontakty na vedoucí oddílů:

– 12. oddíl – Dana Ryšánková, mobil: 606 633 018, e-mail: dana.rysankova@skautiprachatice.cz

– 22. oddíl – Jan Křiváček, mobil: 724 268 428, e-mail: jan.krivacek@skautiprachatice.cz