„Tak teda vy jste ty suchozemské krysy, které se chtějístát námořníky?Jste připraveni  plout do neznámých končin a čelit mnoha nebezpečenstvím? Plavit se po moři, vzdorovat vichřici, obrovským zpěněným vlnám, hnáni touhou po nových objevech, nových končinách?“

….Dobrá tedy, než ale vypluje naše loď na moře, je třeba najmout členy posádky. Pro úspěšnou plavbu jsou na lodi důležití nejen kapitán, důstojníci a kormidelník, bocman, felčar, ale i kuchař, plachtař, člunař, plavčík…. A musí to být „chlapi“ (samozřejmě i „ženy“), jak se patří. Žádné mátohy, žádné slečinky, žádní poseroutkové!

Než se vydáme na moře, je nutné, aby byl každý člen posádky řádně zocelený. A protože bude před vyplutím potřeba loď  důkladně připravit, naložit zásobami.

Vy, budoucí námořníci, budete samozřejmě získávat žold – každý podle svých zásluh. Zhruba každý druhý týden budou pro vás připravené dva úkoly. Jeden na webu, tj. zde, druhý na schůzce (podle skupin, ve kterých se zúčastňujete on-line schůzek). Stručně řečeno, čím dřív úkoly splníte, tím lépe.
Dokážete-li úkol splnit do jednoho týdne, obdržíte dvě zlaté mince  ve virtuální měně, splníte-li do dvou týdnů, obdržíte jeden zlaťák.

Každý si pak bude moci prohlédnout, kolik mu přibylo zlaťáků.

Úkoly

Úkol č. 3. (na týden 15. až 16.)

Pečlivě zaznamenejte jaké bylo po dobu sedmi dnů počasí.  Předškoláci můžou nakreslit.

Archiv úkolů

Úkol č. 2. (na týden 13. až 14.)

Z průzkumnické procházky po okolí bydliště pošlete foto s živočichem (ne člověkem) nebo rostlinou (nebo s obojím). Zašlete MMS, e-mailem…. Nevíte-li  si sami rady, ochotný rodič jistě rád pomůže.

Úkol č. 1. (na týden 10. až 11.)

Abyste mohli být přijati do posádky, musíte být fyzicky zdatní. Pro začátek bude stačit,když zjistíte a zapíšete, kolik kilogramů vážíte, kolik centimetrů měříte na výšku a jak dlouhou máte píď (tj. největší vzdálenost mezi palcem a ukazovákem ruky). Taky zapište, kolik máte zubů (to abychom věděli, až se o vás budou pokoušet během plavby kurděje, o kolik zubů jste přišli), zda máte vši a blechy (ty jsou na lodi velký problém).
Výsledky vaší zdravotní prohlídky zašlete mailem, ukažte na on-line schůzce nebo pošlete po poslovi svému prvnímu důstojníkovi .. ..