Skautské středisko
Zlatá stezka Prachatice

Vikingové

Jmenuji se Erik Thorvaldsson, ale všichni mne znají pod přezdívkou Erik Rudý. Snad pro barvu mých vousů a vlasů, možná i pro mou prudkou povahu.

Vypovězen z rodného Norska vyplul jsem směrem západním nalézt nový domov, novou pevninu, o níž jsem slyšel od islandských rybářů. Pobřeží, k němuž jsem po strastiplné plavbě dorazil, překvapilo mne svěží zelení. Nazval jsem je tedy Zelená země – Grónsko. Zde ve fjordu, chráněném před prudkými větry, vybudoval jsem si obydlí. Po třech letech, kdy skončilo mé vyhnanství, vrátil jsem se do Norska a přesvědčil některé své příbuzné a známé, aby mne do Grónska následovali. Společně jsme pak vystavěli osady, přístavy a opevnění.
Coby noví obyvatelé Zelené země, živili jsme se tím, na co jsme byli zvyklí ze své domoviny. Někteří lovili, jiní pracovali jako zemědělci. Řemeslníci se věnovali zhotovování oděvů, hrnčířství, stavbě lodí, kovářství.

Naše neklidná krev táhla nás ale dál. Každé jaro vydávali jsme se na svých rychlých lodích přes moře na loupeživé výpravy. Někdy jsme jen loupili, jindy obsadili cizí území, občas i obchodovali.

Byli jsme odvážní, silní, a rychlí. Domů se však nedařilo nikdy vrátit všem, kdo vypluli. Proto hledáme neohrožené muže a ženy, kteří by se s námi dokázali zžít. Nebude to lehké. Bohové nad námi ale stále bdí a ty, kdo statečně padnou v boji, přivítá bůh Odin ve Vallhale.

Každých sedm dnů budete  prokazovat své znalosti a dovednosti a před každým úplňkem můžete prokázat svou zručnost zhotovením určeného předmětu. Nebližší úplněk je 31.ledna.
Pro začátek bude stačit, když po čtyřikrát sedm dnů budete se učit osvojit si umění uvázání uzlů tak potřebných při stavbě lodi, obydlí či opevnění.

Zručnost prokážete
tím, že zhotovíte  jednoduché krmítko pro ptáčky

Uzle, které se potřeba umět uvázat

1. – 2. třída   - ambulanční uzel, liščí tlapka, liščí stopa
3. – 4. třída  + lodní smyčka, zkracovačka, dračí smyčka
5. – 6. třída     + škotovka, dobráček
7. – 8. třída     + uzel přátelství nebo turbánek

Ti z vás, kteří dokážou splnit své úkoly, mají právo obsadit část pobřeží Zelené země.
Za uvázání všech uzlů si vybarvíte na mapě dva čtverce, za zhotovení krmítka další dva a ještě dostanete kartičku s materiálem (obydlím, jídlem, zbraněmi, oděvem….). Využití kartičky bude vám odhaleno později.


II.
Odvážní Vikingové,
Jen těm nejschopnějším se podařilo v měsíci nejdelších nocí vybudovat své nové obydlí. Pod svou střechu ale přijali, alespoň na nějaký čas i ty, jimž zručnost a pracovitost nebyla příliš dána.  U ohňů pak společně všichni rádi poslouchali vyprávění pověstí a bájí z dávných časů, které nebýt runového písma dávno upadly
v zapomnění.
V „nejkratším“ měsíci budete si tedy osvojovat umění porozumění tajemným nápisům.
Po čtyřikrát sedm dnů bude prokazovat porozumění různým šifrám
1. – 2. třída   - obrázkové šifry
3. – 4. třída     + chlívečky,zlatá střední cesta
5. – 6. třída     + vložené slabiky, morseovka (jedno, dvou a tříznaménková písmena)
7. – 8. třída     + morseovka včetně číslic, morse číselná sudá/lichá (příklad 787 = -.- = K)

Skauti a skautky vyluští nápis zaznamenaný futharkem (runovým písmem)
Světlušky a vlčata vyluští obrázkovou šifru.

 

Copyright (c) 2007-2015 Junák, středisko Zlatá stezka Prachatice, z.s.
Design: Bytegang.com Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.